VAYER, to je svetová kvalita

a technologická inovácia!

Technológie

  • wanna

Nové štandardy bezpečnosti, komfortu a životnej hygiény

Inovativna technológia aplikácie nanostriebra do keramiky umožňuje vytvoriť ľubovoľné kolekcie samodezinfikujúcích sanitárnych výrobkov, ako sú v našom prípade vaničky, kuchynské dresy a umývadlá. Výrobky, v ktorých bola použitá technológia nanostriebra, permanentne chráni užívateľa pred baktériami a pliesňami. Našim úspechom je dosiahnutie efektu nanoochrany v celej hmote a nielen na povrchu, ktorý s postupom času neslábne (na rozdiel od doposiaľ používaných rôznych netrvanlivých povlakov). Týmto sme stanovili nový svetový štandard bezpečnosti, komfortu a životnej hygieny.

Povlak s biocidnými vlastnosťami glazúry je potrebný všade tam, kde existuje vysoké nebezpečenstvo šírenia baktérií a pliesní. Investori stále častejšie očekávajú prevedenie povrchu v najvyšších bezpečnostných štandardoch a použitie materiálu s biocidnými vlastnosťami. To sa týka tiež individuálných zákazníkov, ktorí si vážia zdravie vlastnej rodiny.

Inovativny a špecializovaný produkt s novými vlastnosťami umožňuje zacieliť ponuku na príjemcu, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť a hygienu. Počet takýchto zákazníkov stále rastie, co vedie zároveň k rastu úrovne informovanosti spoločnosti v oblasti mikrobiologickej ochrany. Naše výrobky predstavujú ideálnu odpoveď na ich požiadavky.

©2013 Design by Totalmedia - Pripojte sa k nám